ULUSLARARASI ALTIN KENTLER

Ülkemizde, insan yaşamına değer katan alanlarda pek çok faaliyetler yürüten, Uluslararası Altın Kentler Derneği; kuruluş amacı doğrultusunda şehirlerin gelişmesine, marka şehirlerin oluşumuna öncülük etmek, geleceğin insan odaklı kimlikli şehirlerine bu günden öngörü sağlayarak insan hayatına değer katan, yaşam kalitesini arttıran,  yaşanabilir sağlıklı, ekonomisi güçlü modern kentlerini inşa etmek, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda şehirlerin cazibelerini arttırmak, toplum nezdinde kentlilik bilincini oluşturmak üzere ülkemizde önemli faaliyetler yürütmektedir.

Derneğimiz, devletimizin çeşitli kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile oluşturduğu iş birliktelikleriyle her yıl pek çok kentimizde toplum mezdinde farkındalık yaratacak faaliyetlerle şehircilik sempozyumları, zirveler, festivaller, paneller ve toplantılar gerçekleştirmektedir.

Ayrıca uluslararası alanda pek çok ülkede aktif olarak çalışmalar yürüten derneğimiz tüm fazliyetlerinde kamu yararı gözetmektedir.